WATERFRONT

WATERFRONT Restaurant-Bar

order food online

Contactinformation

Bạn có thể chúng tôi qua số 0236 384 3373


Waterfront 

150 Bạch Đằng
Hải ChâuĐà Nẵng

Deliverytimes

Thứ Hai
09:30 - 21:00
Thứ Ba
09:30 - 21:00
Thứ Tư
09:30 - 21:00
Thứ Năm
09:30 - 21:00
Thứ Sáu
09:30 - 21:00
Thứ Bảy
09:30 - 21:00
Chủ Nhật
09:30 - 21:00