WATERFRONT

WATERFRONT Restaurant-Bar

order food online

Contactinformation

Bạn có thể chúng tôi qua số 0236 384 3373


Waterfront 

150 Bạch Đằng
Hải ChâuĐà Nẵng

Deliverytimes

Thứ Hai
Đóng cửa
Thứ Ba
15:00 - 22:30
Thứ Tư
15:00 - 22:30
Thứ Năm
15:00 - 22:30
Thứ Sáu
15:00 - 22:30
Thứ Bảy
11:00 - 22:30
Chủ Nhật
11:00 - 22:30